Have you any question?

093-420219

darchula@fwu.edu.np

Notice

आ ‌व २०८१/०८२ का लागि सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jul 15, 2024
 • Notice for: All
आ ‌व २०८१/०८२ का लागि सूचि दर्ता सम्बन ...

२०८०/०८१ काे सम्पत्ति विवरण बुभःाउने सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • Jul 15, 2024
 • Notice for: All
२०८०/०८१ काे सम्पत्ति विवरण बुभःाउने ...

परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jul 8, 2024
 • Notice for: All
परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धी सूचना । ...

छात्रवृत्तिका लागि अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jul 8, 2024
 • Notice for: All
छात्रवृत्तिका लागि अर्न्तवार्ता सम् ...

शाेध शीर्षक दर्ता सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • Jul 4, 2024
 • Notice for: All
शाेध शीर्षक दर्ता सम्बन्धमा । ...

भर्ना तथा पुस्तक फिर्ता सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jun 30, 2024
 • Notice for: All
भर्ना तथा पुस्तक फिर्ता सम्बन्धी सूच ...

Exam Schedule

 • By / Admin
 • Jun 26, 2024
 • Notice for: All
Exam Schedule ...

स्नातकाेत्तर तह चाैथाे सेमेष्टरकाे परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jun 20, 2024
 • Notice for: All
स्नातकाेत्तर तह चाैथाे सेमेष्टरकाे प ...

स्नातक तह साताैँ सेमेष्टरकाे परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jun 20, 2024
 • Notice for: All
स्नातक तह साताैँ सेमेष्टरकाे परीक्षा ...

भर्ना र पुस्तक फिर्ता सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jun 4, 2024
 • Notice for: All
भर्ना र पुस्तक फिर्ता सम्बन्धी सूचन ...

गर्मी विदा सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • May 29, 2024
 • Notice for: All
गर्मी विदा सम्बन्धमा । ...

स्नातक तह चाैथाे सेमेष्टरकाे परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • May 17, 2024
 • Notice for: All
स्नातक तह चाैथाे सेमेष्टरकाे परीक्षा ...

स्नातकाेत्तर तह तेस्राे सेमेष्टरकाे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना ।

 • By / Admin
 • May 16, 2024
 • Notice for: All
स्नातकाेत्तर तह तेस्राे सेमेष्टरकाे ...

बी.बी. एस. चाैथाे वर्षकाे Viva सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • May 15, 2024
 • Notice for: All
बी.बी. एस. चाैथाे वर्षकाे  Viva सम्बन्धम ...

स्नातक तह तेस्राे सेमेष्टर परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • May 13, 2024
 • Notice for: All
 स्नातक तह तेस्राे सेमेष्टर परीक्षाफ ...

सूचना ।

 • By /
 • May 6, 2024
 • Notice for: All
सूचना । ...

अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

 • By /
 • Apr 28, 2024
 • Notice for: All
अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा । ...

खेलकुद सप्ताह सम्बन्धी सूचना ।

 • By /
 • Apr 2, 2024
 • Notice for: All
खेलकुद सप्ताह सम्बन्धी सूचना । ...

बी‍‍ बी एस परीक्षा कार्यक्रम

 • By /
 • Feb 29, 2024
 • Notice for: All
बी‍‍ बी एस परीक्षा कार्यक्रम ...

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ।

 • By /
 • Mar 31, 2024
 • Notice for: All
छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । ...

सूचना ।

 • By /
 • Mar 26, 2024
 • Notice for: All
सूचना । ...

मध्यसत्र परीक्षाकाे सूचना ।

 • By /
 • Mar 22, 2024
 • Notice for: All
मध्यसत्र परीक्षाकाे सूचना । ...

खेलकुद प्रतियाेगिता सम्बन्धी सूचना ।

 • By /
 • Mar 22, 2024
 • Notice for: All
खेलकुद प्रतियाेगिता सम्बन्धी सूचना । ...

परीक्षाफल प्रकाशित सूचना

 • By /
 • Mar 20, 2024
 • Notice for: All
परीक्षाफल प्रकाशित सूचना ...

Thesis Proposal Writing

 • By /
 • Mar 18, 2024
 • Notice for: All
Thesis Proposal Writing ...

परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

 • By /
 • Mar 17, 2024
 • Notice for: All
परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । ...

कक्षा सञ्चालन ।

 • By /
 • Mar 7, 2024
 • Notice for: All
कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । ...